Urząd Gminy w Budzowie

Remont dróg gminnych na terenie gminy Budzów -Etap 2

Kategoria: Rok 2021 Opublikowano: 10-01-2022

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Remont dróg gminnych na terenie gminy Budzów -Etap 2

Realizacja zadania obejmowała:

  1. Remont drogi Wojtankówka- Niedźwiedziówka Górna w Budzowie – 27.930,84 zł.
  2. Remont drogi U Bukowskiego w Budzowie – 41.851,98 zł.
  3. Remont drogi Paskówka w Palczy odnoga lewa – 37.941,72 zł.
  4. Remont drogi Paskówka w Palczy odnoga prawa – 31.879,88 zł.
  5. Remont drogi Zagrody w Palczy – 38.457,51 zł.
  6. Remont drogi Radwanówka w Jachówce – 44.919,35 zł.

Wartość całkowita operacji: 222.981,28 zł.zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy – 122.981,28 zł.
  • środki z budżetu województwa – 100.000,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 06 sierpnia 2021 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.