Urząd Gminy w Budzowie

Remont chodnika przy Ośrodku Zdrowia w Bieńkówce

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont chodnika przy Ośrodku Zdrowia w Bieńkówce

Realizacja zadania obejmowała:

  • robot ziemne przygotowawcze,
  • podbudowa z kruszywa łamanego,
  • ułożenie krawężników oraz kostki

Wartość całkowita operacji: 4.432,02   zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  – 4.432,02    zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 20 maja  2020  r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.