Urząd Gminy w Budzowie

Remont barier energochłonnych przy drogach gminnych na terenie gminy Budzów

Kategoria: Rok 2021 Opublikowano: 10-01-2022

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Remont barier energochłonnych przy drogach gminnych na terenie gminy Budzów

Realizacja zadania obejmowała: wykonanie barier przy drogach:

  1. Droga U Bukowskiego w Budzowie – 2.627,28 zł.
  2. Droga Głowaczówka w Jachówce – 2.627,28 zł.
  3. Droga Księża Rola w Palczy – 2.627,28 zł.
  4. Droga U Węca w Bieńkówce – 2.627,28 zł.

Wartość całkowita operacji: 10.509,12 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy – 10.509,12 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 maja 2021 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.