Urząd Gminy w Budzowie

Regionalny Program Stypendialny

Kategoria: Informacje Opublikowano: 14-02-2019

Samorząd Województwa Małopolskiego informuje:

Szanowni Państwo!

Uczniowie i studenci mogą starać się o stypendia w wysokości kilkuset złotych miesięcznie. Tym sposobem pragniemy doceniać młodych ludzi, którzy mają talenty i rozwijają swoje pasje, zwyciężają na olimpiadach i w konkursach z różnych przedmiotów czy podczas ogólnopolskich i międzynarodowych zmagań sportowych lub artystycznych.

Pragnę poinformować, że w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 będą przyznawane stypendia dla uczniów i studentów mieszkających na terenie Województwa Małopolskiego:

  1. dla uczniów za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe oraz w naukach humanistycznych. Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość ww. stypendiów wynosi:
  • w przypadku uczniów szkół podstawowych (klasy 5-7): 350,00 zł brutto;
  • w przypadku uczniów klasy 8 szkoły podstawowej (w tym klas dotychczasowego gimnazjum): 425,00 zł brutto;
  • w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych (w tym ponadgimnazjalnych): 500,00 zł brutto,
  1. dla studentów za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe, w naukach humanistycznych i społecznych, w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych, a także na naukę nowożytnego języka obcego, stażowe oraz na naukę języka polskiego (dla studentów legitymujących się obywatelstwem innych państw). Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy, z wyjątkiem stypendium na naukę języka obcego przyznawanego na okres trwania kursu oraz stypendium stażowego przyznawanego na okres trwania stażu. Miesięczna wysokość stypendiów wynosi maksymalnie 600,00 zł brutto, z wyjątkiem stypendium na naukę nowożytnego języka obcego (wysokość stypendium wynosi nie więcej niż 50% kosztu kursu) oraz stypendium stażowego (wysokość stypendium wynosi równowartość stypendium przyznanego przez przedsiębiorcę, przy czym nie więcej niż 800,00 zł brutto miesięcznie).

Uczniowie i studenci uzdolnieni i mający szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe o stypendia mogą się starać od 31 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl w zakładce „dla mieszkańca/edukacja/regionalny program stypendialny”.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.