Urząd Gminy w Budzowie

Raport z przebiegu realizacji projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” w maju 2013 r.

Kategoria: GOPS Opublikowano: 23-02-2016

Raport z przebiegu realizacji projektu systemowego
pn. „Czas na zmiany” w miesiącu maju 2013 r. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie realizuje w okresie od 01.01.2013r do 30.06.2015r projekt systemowy pn. „Czas na zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Pierwszym etapem realizacji projektu pn. „Czas na zmiany” w miesiącu maju 2013r. były spotkania indywidualne z psychologiem oraz zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym. Przeprowadzone konsultacje miały na celu zdiagnozowanie indywidualnych potrzeb 16 Uczestników Projektu oraz opracowanie indywidualnego planu działania – dalszego udziału w Projekcie „Czas na zmiany”. Spotkanie indywidualne z psychologiem oraz zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym zostały zrealizowane w wymiarze po 4 godziny dydaktyczne na 1 osobę łącznie 64 godziny dydaktyczne.
Beneficjenci Projektu w 2013r wezmą udział w następujących formach wsparcia dostosowanych do indywidualnych możliwości i potrzeb:

Aktywny na rynku pracy w wymiarze 25 godzin dydaktycznych dla 13 Uczestników Projektu,

– Florystyka z podstawami obsługi komputera w wymiarze 100 godzin dydaktycznych w tym zajęcia teoretyczne 30 godzin i zajęcia praktyczne 70 godzin dla  2 Uczestników Projektu,

Kucharz – kuchnia regionalna w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w tym zajęcia teoretyczne 20 godzin i zajęcia praktyczne 70 godzin dla 12 Uczestników Projektu,

– Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i podstawami obsługi komputera
w wymiarze 80 godzin dydaktycznych w tym zajęcia teoretyczne 30 godzin i zajęcia praktyczne 50 godzin dla 2 Uczestników Projektu,

– Operator wózka jezdniowego w wymiarze 58 godzin dydaktycznych w tym
zajęcia teoretyczne 43 godziny, zajęcia praktyczne – jazda 15 godzin dla 1 Uczestnika Projektu.

W ramach Projektu planowane są również spotkania grupowe o charakterze treningów, podczas których Uczestnicy będą doskonalić posiadane i nabywać nowe umiejętności społeczne w celu osobistego rozwoju w wielu dziedzinach życia.

Zostaną zrealizowane następujące treningi:

– Trening interpersonalny w wymiarze 30 godzin dydaktycznych dla 15 osobowej grupy,

– Trening radzenia sobie w sytuacjach trudnych w wymiarze 20 godzin dydaktycznych dla 15 osobowej grupy,

– Trening kompetencji społecznych w wymiarze 20 godzin dydaktycznych dla 15 osobowej grupy.