Urząd Gminy w Budzowie

Raport z przebiegu realizacji projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” w maju 2013 r.

Kategoria: POKL Opublikowano: 29-02-2016

Raport z przebiegu realizacji projektu systemowego
pn. „Czas na zmiany” w miesiącu maju 2013 r. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie realizuje w okresie od 01.01.2013r do 30.06.2015r projekt systemowy pn. „Czas na zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Pierwszym etapem realizacji projektu pn. „Czas na zmiany” w miesiącu maju 2013r. były spotkania indywidualne z psychologiem oraz zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym. Przeprowadzone konsultacje miały na celu zdiagnozowanie indywidualnych potrzeb 16 Uczestników Projektu oraz opracowanie indywidualnego planu działania – dalszego udziału w Projekcie „Czas na zmiany”. Spotkanie indywidualne z psychologiem oraz zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym zostały zrealizowane w wymiarze po 4 godziny dydaktyczne na 1 osobę łącznie 64 godziny dydaktyczne.
Beneficjenci Projektu w 2013r wezmą udział w następujących formach wsparcia dostosowanych do indywidualnych możliwości i potrzeb:

Aktywny na rynku pracy w wymiarze 25 godzin dydaktycznych dla 13 Uczestników Projektu,

– Florystyka z podstawami obsługi komputera w wymiarze 100 godzin dydaktycznych w tym zajęcia teoretyczne 30 godzin i zajęcia praktyczne 70 godzin dla  2 Uczestników Projektu,

Kucharz – kuchnia regionalna w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w tym zajęcia teoretyczne 20 godzin i zajęcia praktyczne 70 godzin dla 12 Uczestników Projektu,

– Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i podstawami obsługi komputera
w wymiarze 80 godzin dydaktycznych w tym zajęcia teoretyczne 30 godzin i zajęcia praktyczne 50 godzin dla 2 Uczestników Projektu,

– Operator wózka jezdniowego w wymiarze 58 godzin dydaktycznych w tym
zajęcia teoretyczne 43 godziny, zajęcia praktyczne – jazda 15 godzin dla 1 Uczestnika Projektu.

 

W ramach Projektu planowane są również spotkania grupowe o charakterze treningów, podczas których Uczestnicy będą doskonalić posiadane i nabywać nowe umiejętności społeczne w celu osobistego rozwoju w wielu dziedzinach życia.

Zostaną zrealizowane następujące treningi:

– Trening interpersonalny w wymiarze 30 godzin dydaktycznych dla 15 osobowej grupy,

– Trening radzenia sobie w sytuacjach trudnych w wymiarze 20 godzin dydaktycznych dla 15 osobowej grupy,

– Trening kompetencji społecznych w wymiarze 20 godzin dydaktycznych dla 15 osobowej grupy.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.