Urząd Gminy w Budzowie

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminę Budzów/GOPS

Kategoria: POKL Opublikowano: 29-02-2016

Budzów, dnia 03. 12. 2013r.

 

 Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”
realizowanego przez Gminę Budzów/
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie

W miesiącu listopadzie 2013r. została zrealizowana ostatnia forma wsparcia dostosowana do indywidualnych możliwości i potrzeb Uczestników Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, szkolenie – „Aktywny na rynku pracy”. Szkolenie zostało zrealizowane w wymiarze 25 godzin dydaktycznych, w którym wzięło aktywny udział 12 Beneficjentów Projektu.

Szkolenie realizowane było przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej.

Szkolenie „Aktywny na rynku pracy” odbywało się w dniach: 22.11, 25 – 28.11.2013r.
W ramach szkolenia Beneficjenci Projektu mieli okazję zapoznać się z następującymi zagadnieniami:
– pisanie CV, podania, listu motywacyjnego i odpowiedzi na oferty pracodawców,
– analiza ogłoszeń prasowych,
– zasady przygotowania się do rozmowy w sprawie pracy.

Szkolenie „Aktywny na rynku pracy” zakończyło realizację Projektu systemowego „Czas na zmiany” w roku 2013.

Kierownik oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie składają podziękowania Beneficjentom za aktywny udział we wszystkich formach wsparcia. Życzymy Beneficjentom Projektu sukcesów w codziennych zmaganiach. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza na treningach, kursach, szkoleniach zaowocuje w przyszłości.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.