Urząd Gminy w Budzowie

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminę Budzów/ GOPS

Kategoria: POKL Opublikowano: 29-02-2016

Budzów, dnia 28.11.2013r.

 

Raport z przebiegu Projektu systemowego
pn. „Czas na zmiany”
realizowanego przez Gminę Budzów/
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie

Na przełomie miesiąca października i listopada 2013 r. została zrealizowana kolejna forma wsparcia dostosowana do indywidualnych możliwości i potrzeb Uczestników Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, kurs –„Florystyka z podstawami obsługi komputera”. Kurs został zrealizowany w wymiarze 100 godzin dydaktycznych w tym zajęcia teoretyczne 30 godzin i zajęcia praktyczne 70 godzin dla  2 Beneficjentek Projektu.

Kurs realizowany był przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej.

Kurs florystyka z podstawami obsługi komputera odbywał się w okresie: 1 – 3.10, 7 – 9.10, 21.10, 29.10, 4 – 7.11, 13 – 14.11, 18 – 21.11.2013r. W ramach kursu Beneficjentki Projektu miały okazję zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

– anatomia i fizjologia roślin,
– sposoby utrwalania materiału roślinnego,
– narzędzia i środki techniczne,
– podstawowe zasady wykonywania kompozycji,
– wiązanki i dekoracje okolicznościowe,
– style w kompozycjach,
– aranżacje sklepu i wystaw okiennych i inne,
– zajęcia praktyczne – przygotowywanie kompozycji,
– zagadnienia związane z obsługą komputera – wprowadzenie do systemu MS WINDOWS, edytor tekstu MS WORD, arkusz kalkulacyjny MS Excel.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.