Urząd Gminy w Budzowie

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminę Budzów/ GOPS

Kategoria: POKL Opublikowano: 29-02-2016

 Budzów, dnia 4.11.2013r.

 

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”
realizowanego przez Gminę Budzów/
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie

W miesiącu październiku 2013r. została zrealizowana kolejna forma wsparcia dostosowana do indywidualnych możliwości i potrzeb Uczestników Projektu systemowego  pn. „Czas na zmiany”, był to kurs – Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i podstawami obsługi komputera. Kurs został zrealizowany w wymiarze 80 godzin dydaktycznych w tym zajęcia teoretyczne 30 godzin i zajęcia praktyczne 50 godzin dla dwóch Uczestniczek Projektu.

Kurs realizowany był przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej.

Kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i podstawami obsługi komputera odbywał się w okresie 7 – 10.10, 14 – 17.10, 21 – 24.10, 28 – 29.10.2013r. W ramach kursu Uczestnicy Projektu mieli okazję zapoznać się z następującymi zagadnieniami:
– obsługa urządzeń fiskalnych – raporty, korekty, błędy
– praktyczna obsługa urządzeń fiskalnych,
– wystawianie faktur oraz innych pokwitowań,
– przyjmowanie reklamacji lub zwrotu,
– przyjmowanie, wydawanie lub zwrot towaru na magazyn,
– przeprowadzanie inwentaryzacji.