Urząd Gminy w Budzowie

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminę Budzów/ GOPS

Kategoria: POKL Opublikowano: 29-02-2016

 Budzów, dnia 4.11.2013r.

 

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”
realizowanego przez Gminę Budzów/
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie

W miesiącu październiku 2013r. została zrealizowana kolejna forma wsparcia dostosowana do indywidualnych możliwości i potrzeb Uczestników Projektu systemowego  pn. „Czas na zmiany”, był to kurs – Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i podstawami obsługi komputera. Kurs został zrealizowany w wymiarze 80 godzin dydaktycznych w tym zajęcia teoretyczne 30 godzin i zajęcia praktyczne 50 godzin dla dwóch Uczestniczek Projektu.

Kurs realizowany był przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej.

Kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i podstawami obsługi komputera odbywał się w okresie 7 – 10.10, 14 – 17.10, 21 – 24.10, 28 – 29.10.2013r. W ramach kursu Uczestnicy Projektu mieli okazję zapoznać się z następującymi zagadnieniami:
– obsługa urządzeń fiskalnych – raporty, korekty, błędy
– praktyczna obsługa urządzeń fiskalnych,
– wystawianie faktur oraz innych pokwitowań,
– przyjmowanie reklamacji lub zwrotu,
– przyjmowanie, wydawanie lub zwrot towaru na magazyn,
– przeprowadzanie inwentaryzacji.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.