Urząd Gminy w Budzowie

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”

Kategoria: POKL Opublikowano: 29-02-2016

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”
realizowanego przez Gminę Budzów/ Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Budzowie

 

W miesiącu lipcu 2014r. w ramach Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego w okresie od 01.01.2013r do 30.06.2015r przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowane zostały następujące formy wsparcia:
Kurs zawodowy „Cukiernik – ciastkarz z obsługą kasy fiskalnej ” zrealizowany został w wymiarze 60 godzin dydaktycznych dla 1 Uczestniczki Projektu. Zajęcia w ramach kursu zawodowego odbywały się w dniach: od 02.07.2014r. do 04.07.2014r., od 07.07.2014r. do 10.07.2014r. oraz od 14.07.2014r. do 17.07.2014r.
Uczestniczka Projektu w trakcie trwania kursu zawodowego „cukiernik – ciastkarz
z obsługą kasy fiskalnej” zapoznała się z zagadnieniami teoretycznymi związanymi z historią cukiernictwa, czekoladą – rodzajami i zastosowaniem. W ramach zajęć praktycznych Uczestniczka Projektu sporządzała ciasta, kremy, masy do tortów i ciast, masy cukrowe
i odpowiedniki masy cukrowej ponad to sporządzała różnego rodzaju desery. Ponadto zapoznała się z obsługą kasy fiskalnej.
Kurs zawodowy „Krawiec – krawcowa” zrealizowany został w wymiarze 60 godzin dydaktycznych dla 1 Uczestniczki Projektu. Zajęcia w ramach kursu zawodowego odbywały się w dniach: 07.07.2014r. do 10.07.2014r., od 14.07.2014r. do 17.07.2014r. oraz od 21.0.2014r. do 22.06.2014r.
Uczestniczka Projektu w trakcie trwania kursu zawodowego „krawiec – krawcowa” zapoznała się z takimi zagadnieniami teoretycznymi jak: bezpieczeństwo i higiena pracy, urządzenia i maszyny szwalnicze, w ramach zajęć praktycznych Uczestniczka Projektu uczyła się zasad krojenia, szycia na stebnówce oraz wykańczania poszczególnych elementów stroju. Ponadto Uczestniczka Projektu poznała zasady kontroli jakości produktu.
Kurs zawodowy „Bukieciarstwo” zrealizowany został w wymiarze 60 godzin dydaktycznych dla 3 Uczestniczek Projektu. Zajęcia w ramach kursu zawodowego odbywały się w dniach: od 07.07.2014r. do 11.07.2014r., od 16.07.2014r. do 18.07.2014r. oraz od 23.07.2014r. do 25.07.2014r.
Uczestniczki Projektu w trakcie trwania kursu zawodowego „bukieciarstwo” zapoznały się z zagadnieniami teoretycznymi jak materiałoznawstwo i techniki układania bukietów, teoria barw i kompozycji. W ramach zajęć praktycznych Uczestniczki Projektu sporządzały i poznały zasady kompozycji we florecie, florystyki żałobnej, florystyki ślubnej i okolicznościowej, dekoracji i kompozycji kwiatowych, dekoracji przestrzennych.
Wszystkie formy wsparcia zrealizowane zostały przez firmę szkoleniową Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej ul. Rynek 16, 34-200 Sucha Beskidzka.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.