Urząd Gminy w Budzowie

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”

Kategoria: POKL Opublikowano: 29-02-2016

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”
realizowanego przez Gminę Budzów/ Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Budzowie

 

W miesiącu lipcu 2014r. w ramach Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego w okresie od 01.01.2013r do 30.06.2015r przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowane zostały następujące formy wsparcia:
Kurs zawodowy „Cukiernik – ciastkarz z obsługą kasy fiskalnej ” zrealizowany został w wymiarze 60 godzin dydaktycznych dla 1 Uczestniczki Projektu. Zajęcia w ramach kursu zawodowego odbywały się w dniach: od 02.07.2014r. do 04.07.2014r., od 07.07.2014r. do 10.07.2014r. oraz od 14.07.2014r. do 17.07.2014r.
Uczestniczka Projektu w trakcie trwania kursu zawodowego „cukiernik – ciastkarz
z obsługą kasy fiskalnej” zapoznała się z zagadnieniami teoretycznymi związanymi z historią cukiernictwa, czekoladą – rodzajami i zastosowaniem. W ramach zajęć praktycznych Uczestniczka Projektu sporządzała ciasta, kremy, masy do tortów i ciast, masy cukrowe
i odpowiedniki masy cukrowej ponad to sporządzała różnego rodzaju desery. Ponadto zapoznała się z obsługą kasy fiskalnej.
Kurs zawodowy „Krawiec – krawcowa” zrealizowany został w wymiarze 60 godzin dydaktycznych dla 1 Uczestniczki Projektu. Zajęcia w ramach kursu zawodowego odbywały się w dniach: 07.07.2014r. do 10.07.2014r., od 14.07.2014r. do 17.07.2014r. oraz od 21.0.2014r. do 22.06.2014r.
Uczestniczka Projektu w trakcie trwania kursu zawodowego „krawiec – krawcowa” zapoznała się z takimi zagadnieniami teoretycznymi jak: bezpieczeństwo i higiena pracy, urządzenia i maszyny szwalnicze, w ramach zajęć praktycznych Uczestniczka Projektu uczyła się zasad krojenia, szycia na stebnówce oraz wykańczania poszczególnych elementów stroju. Ponadto Uczestniczka Projektu poznała zasady kontroli jakości produktu.
Kurs zawodowy „Bukieciarstwo” zrealizowany został w wymiarze 60 godzin dydaktycznych dla 3 Uczestniczek Projektu. Zajęcia w ramach kursu zawodowego odbywały się w dniach: od 07.07.2014r. do 11.07.2014r., od 16.07.2014r. do 18.07.2014r. oraz od 23.07.2014r. do 25.07.2014r.
Uczestniczki Projektu w trakcie trwania kursu zawodowego „bukieciarstwo” zapoznały się z zagadnieniami teoretycznymi jak materiałoznawstwo i techniki układania bukietów, teoria barw i kompozycji. W ramach zajęć praktycznych Uczestniczki Projektu sporządzały i poznały zasady kompozycji we florecie, florystyki żałobnej, florystyki ślubnej i okolicznościowej, dekoracji i kompozycji kwiatowych, dekoracji przestrzennych.
Wszystkie formy wsparcia zrealizowane zostały przez firmę szkoleniową Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej ul. Rynek 16, 34-200 Sucha Beskidzka.