Urząd Gminy w Budzowie

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”

Kategoria: GOPS, POKL Opublikowano: 26-02-2016

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”
realizowanego przez Gminę Budzów/ Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Budzowie

W miesiącu kwietniu 2015r. w ramach Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego w okresie od 01.01.2013r do 30.06.2015r przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowane zostały następujące formy wsparcia:

Kurs zawodowy „Konserwator terenów zielonych” zrealizowany został w wymiarze
60 godzin dydaktycznych dla 1 Uczestniczki Projektu. Zajęcia w ramach kursu zawodowego odbywały się w dniach: od 14.04.2015r. do 17.04.2015r., od 21.04.2015r. do 24.04.2015r.,
od 27.04.2015r. do 28.04.2015r.

Uczestniczka Projektu w trakcie trwania kursu zawodowego „Konserwator terenów zielonych” zapoznała się z takimi zagadnieniami jak: sadzenie i pielęgnacja drzew i krzewów ozdobnych, szkodniki, choroby roślin i środki ochrony, przesadzanie roślin z bryłą korzeniową, pielęgnacja rabat i trawników, podlewanie i jego zasady, zakładanie i pielęgnacja trawników, pielęgnacja roślin w kontenerach – doniczkach, przesadzanie i pielęgnacja roślin, cięcie krzewów ozdobnych, zakładanie i pielęgnacja kwietników, rabat i ogrodów specjalnych.

Kurs zawodowy „Konserwator terenów zielonych” zrealizowany został przez firmę szkoleniową Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego
w Suchej Beskidzkiej ul. Rynek 16, 34-200 Sucha Beskidzka

Kurs zawodowy „Bukieciarstwo/florystyka” zrealizowany został w wymiarze 60 godzin dydaktycznych dla 3 Uczestniczek Projektu. Zajęcia w ramach kursu zawodowego „Bukieciarstwo/florystyka” odbywały się w dniach: od 9.04.2015r. do 10.04.2015r., od 13.04.2015r. do 16.04.2015r., od 20.04.2015r. do 23.04.2015r.

Uczestniczki Projektu w trakcie trwania kursu zawodowego „Bukieciarstwo/ florystyka” zapoznały się z takimi zagadnieniami jak:
1. Podstawowe zagadnienia z botaniki i florystyki tj.
– wprowadzenie do bukieciarstwa, teoria barw i kompozycji – kolor i perspektywa,
– florystyczne zasady kompozycji (styl kompozycji, linie i punkty kompozycyjne,
– sposób rozmieszczenia elementów w kompozycji, proporcje),
– narzędzia florystyczne: materiałoznawstwo (narzędzia i urządzenia florystyczne, środki techniczne, materiały dekoracyjne, organizacja stanowiska pracy),
– botanika: wprowadzenie w tym elementy fizjologii roślin,
– materiał roślinny: przedłużenie trwałości kwiatów ciętych, zielone dodatki w bukieciarstwie, faza zakupów kwiatów do kompozycji, przygotowanie roślin do zastosowania w kompozycjach.
2. Florystyka okolicznościowa tj.
– nauka wykonywania kokard ozdobnych i dostosowanie ich do kompozycji,
– rodzaje technik układania kwiatów,
– cechy dobrych bukietów,
– dekoracja jednego kwiatu,
– wiązanki skrętne równoległe,
– bukiety w stylu dekoracyjnym,
– bukiety w stylu formalno – liniowym.
3. Florystyka ślubna tj.
– historia bukietu ślubnego,
– dobór bukietu ślubnego,
– techniki wykonywania bukietów ślubnych,
– wiązanka typu biedermeier, wiązanka spływająca angielska,
– przypinki i korsarze.
4. Florystyka żałobna tj.
– dobór materiałów do kompozycji pogrzebowych,
– nauka wiązania szarfy,
– wiązanka pogrzebowa,
– wiązanka pogrzebowa we florecie i wiązanka pogrzebowa na podkładzie.
5. Zasady i techniki dekoracji kwiatów doniczkowych.
6. Zasady i techniki układania kwiatów w naczyniach.
Kurs zawodowy „Bukieciarstwo/florystyka” zrealizowany został przez Centrum Kształcenia CANOVA Sp. z o. o., Al. Dembowskiego 12, 30 – 540 Kraków.