Urząd Gminy w Budzowie

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”

Kategoria: GOPS, POKL Opublikowano: 26-02-2016

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”
realizowanego przez Gminę Budzów/ Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Budzowie

W miesiącu kwietniu 2015r. w ramach Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego w okresie od 01.01.2013r do 30.06.2015r przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowane zostały następujące formy wsparcia:

Kurs zawodowy „Konserwator terenów zielonych” zrealizowany został w wymiarze
60 godzin dydaktycznych dla 1 Uczestniczki Projektu. Zajęcia w ramach kursu zawodowego odbywały się w dniach: od 14.04.2015r. do 17.04.2015r., od 21.04.2015r. do 24.04.2015r.,
od 27.04.2015r. do 28.04.2015r.

Uczestniczka Projektu w trakcie trwania kursu zawodowego „Konserwator terenów zielonych” zapoznała się z takimi zagadnieniami jak: sadzenie i pielęgnacja drzew i krzewów ozdobnych, szkodniki, choroby roślin i środki ochrony, przesadzanie roślin z bryłą korzeniową, pielęgnacja rabat i trawników, podlewanie i jego zasady, zakładanie i pielęgnacja trawników, pielęgnacja roślin w kontenerach – doniczkach, przesadzanie i pielęgnacja roślin, cięcie krzewów ozdobnych, zakładanie i pielęgnacja kwietników, rabat i ogrodów specjalnych.

Kurs zawodowy „Konserwator terenów zielonych” zrealizowany został przez firmę szkoleniową Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego
w Suchej Beskidzkiej ul. Rynek 16, 34-200 Sucha Beskidzka

Kurs zawodowy „Bukieciarstwo/florystyka” zrealizowany został w wymiarze 60 godzin dydaktycznych dla 3 Uczestniczek Projektu. Zajęcia w ramach kursu zawodowego „Bukieciarstwo/florystyka” odbywały się w dniach: od 9.04.2015r. do 10.04.2015r., od 13.04.2015r. do 16.04.2015r., od 20.04.2015r. do 23.04.2015r.

Uczestniczki Projektu w trakcie trwania kursu zawodowego „Bukieciarstwo/ florystyka” zapoznały się z takimi zagadnieniami jak:
1. Podstawowe zagadnienia z botaniki i florystyki tj.
– wprowadzenie do bukieciarstwa, teoria barw i kompozycji – kolor i perspektywa,
– florystyczne zasady kompozycji (styl kompozycji, linie i punkty kompozycyjne,
– sposób rozmieszczenia elementów w kompozycji, proporcje),
– narzędzia florystyczne: materiałoznawstwo (narzędzia i urządzenia florystyczne, środki techniczne, materiały dekoracyjne, organizacja stanowiska pracy),
– botanika: wprowadzenie w tym elementy fizjologii roślin,
– materiał roślinny: przedłużenie trwałości kwiatów ciętych, zielone dodatki w bukieciarstwie, faza zakupów kwiatów do kompozycji, przygotowanie roślin do zastosowania w kompozycjach.
2. Florystyka okolicznościowa tj.
– nauka wykonywania kokard ozdobnych i dostosowanie ich do kompozycji,
– rodzaje technik układania kwiatów,
– cechy dobrych bukietów,
– dekoracja jednego kwiatu,
– wiązanki skrętne równoległe,
– bukiety w stylu dekoracyjnym,
– bukiety w stylu formalno – liniowym.
3. Florystyka ślubna tj.
– historia bukietu ślubnego,
– dobór bukietu ślubnego,
– techniki wykonywania bukietów ślubnych,
– wiązanka typu biedermeier, wiązanka spływająca angielska,
– przypinki i korsarze.
4. Florystyka żałobna tj.
– dobór materiałów do kompozycji pogrzebowych,
– nauka wiązania szarfy,
– wiązanka pogrzebowa,
– wiązanka pogrzebowa we florecie i wiązanka pogrzebowa na podkładzie.
5. Zasady i techniki dekoracji kwiatów doniczkowych.
6. Zasady i techniki układania kwiatów w naczyniach.
Kurs zawodowy „Bukieciarstwo/florystyka” zrealizowany został przez Centrum Kształcenia CANOVA Sp. z o. o., Al. Dembowskiego 12, 30 – 540 Kraków.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.