Urząd Gminy w Budzowie

Raport z przebiegu Projektu pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminę Budzów/ GOPS w Budzowie

Kategoria: POKL Opublikowano: 29-02-2016

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”
realizowanego przez Gminę Budzów/
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie

 

Na przełomie miesiąca sierpnia i września 2013r. zostały zrealizowane kolejne formy wsparcia dostosowana do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu systemowego  pn. „Czas na zmiany”, był to kurs – Obsługa wózka widłowego wraz z wymianą butli gazowej oraz trening interpersonalny. Kurs oraz trening zrealizowane zostały przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej.

I. Kurs obsługa wózka widłowego z wymianą butli gazowej został zrealizowany w wymiarze 58 godzin dydaktycznych w tym zajęcia teoretyczne 43 godziny i zajęcia praktyczne 15 godzin dla 1 Uczestnika Projektu. Kurs obsługa wózka widłowego odbywał się w okresie 26 – 30.08, 2 – 3.09, 5 – 6.09, 16.09.2013r. Zajęcia w ramach kursu odbywały się
w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej.
W ramach kursu Uczestnik Projektu miał okazję zapoznać się z następującymi zagadnieniami:
– typy stosowanych wózków jezdniowych,
– budowa wózka,
– czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózka,
– czynności kierowcy w czasie pracy wózkami ,
– wiadomości z zakresu BHP,
– wiadomości o dozorze technicznym,
– wiadomości związane z wymiana butli gazowych,
– wymiana butli gazowych,
– praktyczna nauka jazdy wózkiem.
II. Trening interpersonalny został zrealizowany w wymiarze 30 godzin dydaktycznych dla 15 Uczestników Projektu. Trening odbywał się 5.09, 9 – 12.09.2013r.
Zajęcia w ramach treningu grupowego odbywały się w Sali Klubu Sportowego LKS „Strzelec” Budzów. Beneficjenci Projektu podczas treningu mieli okazję zapoznać się
z następującymi zagadnieniami:
– świadome wychodzenie w relacje z innymi ludźmi,
– bliższe poznanie siebie i innych,
– zwiększenie zaufania do grupy,
– alternatywne sposoby radzenia sobie w relacjach interpersonalnych,
– doskonalenie swoich umiejętności komunikacyjnych.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.