Urząd Gminy w Budzowie

Raport z przebiegu Projektu pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminę Budzów/ GOPS w Budzowie

Kategoria: POKL Opublikowano: 29-02-2016

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Raport z przebiegu Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”
realizowanego przez Gminę Budzów/
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie

 

Na przełomie miesiąca sierpnia i września 2013r. zostały zrealizowane kolejne formy wsparcia dostosowana do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu systemowego  pn. „Czas na zmiany”, był to kurs – Obsługa wózka widłowego wraz z wymianą butli gazowej oraz trening interpersonalny. Kurs oraz trening zrealizowane zostały przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej.

I. Kurs obsługa wózka widłowego z wymianą butli gazowej został zrealizowany w wymiarze 58 godzin dydaktycznych w tym zajęcia teoretyczne 43 godziny i zajęcia praktyczne 15 godzin dla 1 Uczestnika Projektu. Kurs obsługa wózka widłowego odbywał się w okresie 26 – 30.08, 2 – 3.09, 5 – 6.09, 16.09.2013r. Zajęcia w ramach kursu odbywały się
w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej.
W ramach kursu Uczestnik Projektu miał okazję zapoznać się z następującymi zagadnieniami:
– typy stosowanych wózków jezdniowych,
– budowa wózka,
– czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózka,
– czynności kierowcy w czasie pracy wózkami ,
– wiadomości z zakresu BHP,
– wiadomości o dozorze technicznym,
– wiadomości związane z wymiana butli gazowych,
– wymiana butli gazowych,
– praktyczna nauka jazdy wózkiem.
II. Trening interpersonalny został zrealizowany w wymiarze 30 godzin dydaktycznych dla 15 Uczestników Projektu. Trening odbywał się 5.09, 9 – 12.09.2013r.
Zajęcia w ramach treningu grupowego odbywały się w Sali Klubu Sportowego LKS „Strzelec” Budzów. Beneficjenci Projektu podczas treningu mieli okazję zapoznać się
z następującymi zagadnieniami:
– świadome wychodzenie w relacje z innymi ludźmi,
– bliższe poznanie siebie i innych,
– zwiększenie zaufania do grupy,
– alternatywne sposoby radzenia sobie w relacjach interpersonalnych,
– doskonalenie swoich umiejętności komunikacyjnych.