Urząd Gminy w Budzowie

PUNKT INFORMACYJNO- KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Kategoria: Przemoc Opublikowano: 26-02-2016

Każda osoba doświadczająca przemocy jak i osoba będąca świadkiem przemocy może udać się do PUNKTU INFORMACYJNO- KONSULTACYJNEGO DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE z terenu gminy Budzów działającym przy Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie.
Od 1 stycznia 2013r w każdy wtorek i czwartek dyżur pełni pracownik socjalny  w godzinach:  8.00 -10.00

 

Telefon dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Jeśli jesteś ofiarą przemocy dotkniętych przemocą w rodzinie lub świadkiem   zadzwoń  pod numer
518 869 499

Telefon jest czynny w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie .

Sprawy związane z przemocą w rodzinie można zgłaszać bezpośrednio do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Renaty Paryła  kontakt telefoniczny : 518 869 499 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.00