Urząd Gminy w Budzowie

PRZYPOMNIENIE – ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Kategoria: Odpady komunalne Opublikowano: 10-08-2017

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej złożył deklarację, w której określił sposób gromadzenia odpadów:
– gromadzone w sposób selektywny – wtedy opłata wynosić będzie 4,00 zł od osoby na miesiąc
– nie będą segregowane – wtedy opłata wynosić będzie 8,00 zł od osoby na miesiąc.

Opłata miesięczna od gospodarstwa domowego stanowić będzie iloczyn ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz zadeklarowanej stawki.

ZAPAMIĘTAJ :
Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami:
15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

WAŻNE!!! Pamiętaj o kwartalnej opłacie za odpady komunalne!
Wysokość opłaty miesięcznej została określona w złożonej DEKLARACJI i obowiązuje aż do momentu zmiany tej deklaracji! Zmiany należy zgłosić do 14 dni.

Opłatę należy uiszczać w kasie UG Budzów, u inkasenta lub na rachunek bankowy UG Budzów o nr:
13 8128 0005 0030 3231 2000 0010.

Worki na odpady komunalne będą rozdawane za darmo przez firmę odbierająca odpady. Każde gospodarstwo domowe otrzyma pakiet naklejek z kodami, dzięki którym będzie można identyfikować właścicieli nieruchomości (dodatkowe kody można odebrać w Urzędzie Gminy w Budzowie).

Odpady komunalne są odbierane w:
I środę miesiąca z sołectwa: Budzów,
II środę
 miesiąca z sołectw: Bieńkówka i Jachówka,
III środę 
miesiąca z sołectwa: Palcza,
IV środę
 miesiąca z sołectw: Baczyn i Zachełmna

Odpady należy zapakować zgodnie z opisem na worku, dokładnie zawiązać worek i z naklejonym kodem wystawić obok wejścia na posesję do godziny 8:00 rano. Odpady nieprawidłowo spakowane (zawartość niezgodna z opisem, zmieszane rodzaje odpadów) lub wystawione w nieprawidłowych dniach nie będą odbierane.

W razie pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Budzów pod nr tel: 33 876 77 51, 33 876 77 50, e-mail gmina@budzow.pl lub Firmą Wido 693 399 117.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz wyeksploatowany sprzęt elektryczny prowadzony będzie raz na kwartał, w wyznaczoną środę dla poszczególnych sołectw, w ostatnim miesiącu kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień).

Odbiór zużytych opon odbywać się będzie raz do roku-termin zbiórki będzie ogłoszony.

 

WORKI KOLORU ZIELONEGO – SZKŁO

Wrzucamy: słoiki, butelki (bez elementów metalowych i zakrętek), stłuczkę szklaną
(po wcześniejszym oczyszczeniu z zawartości)

 

WORKI KOLORU NIEBIESKIEGO – PAPIER I TEKTURA

Wrzucamy: papier, karton, tekturę, gazety

 

WORKI KOLORU ŻÓŁTEGO – TWORZYWA SZTUCZNE

Wrzucamy: papier i tekturę pokryte folią metalową i tworzywami sztucznymi (kartony po napojach i mleku), artykuły wykonane z połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami, plastikowe butelki typu PET

 

WORKI KOLORU CZERWONEGO – METAL

Wrzucamy: metale żelazne, metale nieżelazne (miedź, aluminium, itp.)

 

WORKI KOLORU POMARAŃCZOWEGO – PAMPERSY ORAZ ODPADY SANITARNE

Wrzucamy: pampersy, waciki, podpaski

 

WORKI KOLORU FIOLETOWEGO – ODPADY I OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

Wrzucamy: odpady kuchenne, owoce i warzywa, trawę, liście (właściciele posiadający przydomowe kompostowniki, powinny umieszczać w nich tego typu odpady)

 

WORKI KOLORU CZARNEGO – NIESEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE

Wrzucamy: wszystko to, czego nie jesteśmy w stanie zaliczyć do wymienionych wyżej kryteriów