Urząd Gminy w Budzowie

PRZYPOMNIENIE – ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Kategoria: Odpady komunalne Opublikowano: 10-08-2017

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej złożył deklarację, w której określił sposób gromadzenia odpadów:
– gromadzone w sposób selektywny – wtedy opłata wynosić będzie 4,00 zł od osoby na miesiąc
– nie będą segregowane – wtedy opłata wynosić będzie 8,00 zł od osoby na miesiąc.

Opłata miesięczna od gospodarstwa domowego stanowić będzie iloczyn ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz zadeklarowanej stawki.

ZAPAMIĘTAJ :
Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami:
15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

WAŻNE!!! Pamiętaj o kwartalnej opłacie za odpady komunalne!
Wysokość opłaty miesięcznej została określona w złożonej DEKLARACJI i obowiązuje aż do momentu zmiany tej deklaracji! Zmiany należy zgłosić do 14 dni.

Opłatę należy uiszczać w kasie UG Budzów, u inkasenta lub na rachunek bankowy UG Budzów o nr:
13 8128 0005 0030 3231 2000 0010.

Worki na odpady komunalne będą rozdawane za darmo przez firmę odbierająca odpady. Każde gospodarstwo domowe otrzyma pakiet naklejek z kodami, dzięki którym będzie można identyfikować właścicieli nieruchomości (dodatkowe kody można odebrać w Urzędzie Gminy w Budzowie).

Odpady komunalne są odbierane w:
I środę miesiąca z sołectwa: Budzów,
II środę
 miesiąca z sołectw: Bieńkówka i Jachówka,
III środę 
miesiąca z sołectwa: Palcza,
IV środę
 miesiąca z sołectw: Baczyn i Zachełmna

Odpady należy zapakować zgodnie z opisem na worku, dokładnie zawiązać worek i z naklejonym kodem wystawić obok wejścia na posesję do godziny 8:00 rano. Odpady nieprawidłowo spakowane (zawartość niezgodna z opisem, zmieszane rodzaje odpadów) lub wystawione w nieprawidłowych dniach nie będą odbierane.

W razie pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Budzów pod nr tel: 33 876 77 51, 33 876 77 50, e-mail gmina@budzow.pl lub Firmą Wido 693 399 117.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz wyeksploatowany sprzęt elektryczny prowadzony będzie raz na kwartał, w wyznaczoną środę dla poszczególnych sołectw, w ostatnim miesiącu kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień).

Odbiór zużytych opon odbywać się będzie raz do roku-termin zbiórki będzie ogłoszony.

 

WORKI KOLORU ZIELONEGO – SZKŁO

Wrzucamy: słoiki, butelki (bez elementów metalowych i zakrętek), stłuczkę szklaną
(po wcześniejszym oczyszczeniu z zawartości)

 

WORKI KOLORU NIEBIESKIEGO – PAPIER I TEKTURA

Wrzucamy: papier, karton, tekturę, gazety

 

WORKI KOLORU ŻÓŁTEGO – TWORZYWA SZTUCZNE

Wrzucamy: papier i tekturę pokryte folią metalową i tworzywami sztucznymi (kartony po napojach i mleku), artykuły wykonane z połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami, plastikowe butelki typu PET

 

WORKI KOLORU CZERWONEGO – METAL

Wrzucamy: metale żelazne, metale nieżelazne (miedź, aluminium, itp.)

 

WORKI KOLORU POMARAŃCZOWEGO – PAMPERSY ORAZ ODPADY SANITARNE

Wrzucamy: pampersy, waciki, podpaski

 

WORKI KOLORU FIOLETOWEGO – ODPADY I OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

Wrzucamy: odpady kuchenne, owoce i warzywa, trawę, liście (właściciele posiadający przydomowe kompostowniki, powinny umieszczać w nich tego typu odpady)

 

WORKI KOLORU CZARNEGO – NIESEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE

Wrzucamy: wszystko to, czego nie jesteśmy w stanie zaliczyć do wymienionych wyżej kryteriów

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.