Urząd Gminy w Budzowie

Przypomnienie o wymianie źródeł ciepła

Kategoria: Program Czyste Powietrze Opublikowano: 21-03-2024

Urząd Gminy w Budzowie informuje, że jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co najmniej klasy 3, do końca kwietnia 2024 r. może eksploatować po tym terminie należy go wymienić. Stary kocioł możesz zastąpić: ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem gazowym, kotłem na lekki olej opałowy lub kotłem na węgiel czy drewno spełniający wymogi ekoprojektu. Kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 należy wymienić do końca 2026 roku. Kocioł klasy 5 zainstalowany przed 1 lipca 2017 roku, możesz używać bezterminowo.

W przypadku pieców i kominków od 1 stycznia 2023 roku jest dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej zawiera dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka lub pieca. Urządzenia grzewcze, które nie spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wymienione lub wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu np. elektrofiltry.

Dofinansowania z dotacji gminnej oraz programu Priorytetowego czyste powietrze można uzyskać w Urzędzie Gminy Budzów pok. Nr 3 lub telefonicznie na numer 33876 77 73.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.