Urząd Gminy w Budzowie

Przypomnienie

Kategoria: Informacje Opublikowano: 21-10-2019

Urząd Gminy w Budzowie  przypomina, iż osoby fizyczne mają obowiązek składać:

  • informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
  • informacje o gruntach,
  • informacje o lasach

w terminie 14 dni od dnia, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zdarzenie powodujące zmianę wysokości opodatkowania.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.