Urząd Gminy w Budzowie

Przekazanie samochodu dla OSP Zachełmna

Kategoria: Informacje Opublikowano: 04-11-2019

 

We wtorek tj. 29 października przy budynku Urzędu Gminy Budzów miało miejsce uroczyste przekazanie nowego samochodu strażackiego dla jednostki OSP Zachełmna. Nowy nabytek to średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4×4 marki MAN, który zastąpił STARA 266. W uroczystości przekazania nowego samochodu wzięli udział druhowie jednostki z Zachełmnej na czele z Wójtem Gminy Budzów Panem Janem Najdek, a także Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Szczepaniak, Komendant Gminny Związku OSP RP w Budzowie Pan Antoni Kania, Sekretarz Gminy Pani Janina Pieronkiewicz, Skarbnik Gminy Pan Tomasz Korzeniowski, sołtys wsi Zachełmna Pan Marek Grabowski. Kluczyki do nowego auta  odebrał z rąk Wójta Gminy Budzów naczelnik OSP Zachełmna. Zakup nowego samochodu możliwy był nie tylko dzięki dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Małopolskiego, ale również dzięki wsparciu finansowemu gminy, WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz KSRG.

Zadanie współfinansowane zgodnie z umową dotacji z dnia 19.07.2019 r. zawartą na podstawie Uchwały Nr VIII/82/2019 Rady Gminy w Budzowie z dnia 28.06.2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem przeciwpożarowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zachełmnej w kwocie 430 090,00 zł w tym 380 090,00 zł pochodzące   z budżetu Gminy Budzów oraz 50 000,00 zł pochodzące z budżetu Województwa Małopolskiego pozyskane przez Gminę Budzów w ramach pomocy finansowej na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w ramach konkursu  „Bezpieczna Małopolska 2019” z przeznaczeniem na zakup wyżej wymienionego pojazdu.

Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego zgodnie z umową nr II/185/RO/2228/19 z dnia 08.08.2019 r. zawartą pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Budzów.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.