Urząd Gminy w Budzowie

Przekazanie „Betlejemskiego Światełka Pokoju” Bibliotece i Ośrodkowi Animacji Kultury Gminy Budzów

Kategoria: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów Opublikowano: 30-12-2019

W dniu 19 grudnia 2019r. 9 Gromada Dzielne Duszki odwiedziła Gminną Bibliotekę Publiczną w Palczy. Palczańska Gromada Zuchów przybyła z świątecznymi życzeniami oraz przekazała pracownikom Biblioteki „Betlejemskie Światełko Pokoju”. Ta piękna tradycja ma swoje źródło w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, gdzie płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez harcerzy i skautów obiega świat. Dziękujmy 9 Gromadzie Dzielne Duszki z Palczy oraz opiekunowi grupy Zuchów Pani Mirosławie Zaręba za przekazanie światełka będącego symbolem  pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.