Urząd Gminy w Budzowie

Przeglądy kominiarskie – jak często i jak powinny wyglądać

Kategoria: Komunikaty i apele Opublikowano: 13-12-2019

                                INFORMACJA

Przeglądy kominiarskie – jak często i jak powinny wyglądać

Kontrola przewodów kominowych to bardzo ważna rzecz, wie to każdy użytkownik komina. Co ile czasu powinna być przeprowadzana? Na co się składa i kto powinien ją przeprowadzać? Czy są jakieś konsekwencje, jeśli nie zostanie przeprowadzona?

Co ile czasu przegląd kominiarski według prawa

O tym jak często powinien być dokonywany przegląd kominiarski mówi Art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z zm.). Zgodnie z nim właściciel lub zarządca budynku, zobowiązany jest do poddawania przeglądowi kominiarskiemu przewodów kominowych, dymowych, wentylacyjnych i spalinowych przynajmniej raz w roku, w celu sprawdzania ich stanu technicznego. Taka okresowa kontrola przewodów kominowych może być przeprowadzona wyłącznie przez osobę z uprawnieniami mistrza kominiarskiego i należącą do Korporacji Kominiarzy Polskich lub przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Jeśli przewody okażą się niedrożne albo uszkodzone, to właściciele i zarządcy budynku muszą je naprawić na własny koszt.

Jak często przegląd kominiarski a konsekwencje jego braku

Kto nie przeprowadził rocznego przeglądu kominiarskiego, może zostać ukarany przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego mandatem do 500 zł. W czasie trwania przeglądu kominiarskiego sprawdza się również wykonanie zaleceń z poprzedniej kontroli. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w realizacji zaleceń pokontrolnych właściciel powinien jak najszybciej je usunąć.

Przeglądy kominiarskie – jak często i jak powinien wyglądać

Gdy chodzi o czyszczenie kominów, to częstotliwość ich czyszczenia reguluje par. 34 rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z nim należy czyścić zarówno przewody wentylacyjne, jak i dymowe oraz spalinowe. Najczęściej, bo cztery razy w roku, powinno się to robić w domach opalanych węglem, drewnem lub innym paliwem stałym. Dwa razy w roku, czyści się te przewody w domach opalanych gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym. W domach wielorodzinnych kominy muszą czyścić co najmniej czeladnicy kominiarscy lub osoby z uprawnieniami budowlanymi. W domach jednorodzinnych mogą to robić sami właściciele. Za zaniedbanie czyszczenia kominów można zostać ukaranym grzywną do 5 tysięcy złotych, nałożoną w postępowaniu sądowych, w trybie postępowania w sprawach o wykroczenia. Natomiast zdecydowanie bardziej surową karą może być pożar lub zatrucie. Poza tym należy pamiętać, iż osoba, która ubezpieczyła swój dom na przykład od pożaru, a nie może udowodnić, że regularnie dokonywała przeglądów kominiarskich i właściwie czyściła przewody kominowe, pozbawia się szansy na dostanie odszkodowanie za poniesione straty.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.