Urząd Gminy w Budzowie

PRZEDSZKOLAKI – NASZA PRZYSZŁOŚĆ

Kategoria: BOS Opublikowano: 20-05-2020

INFORMACJA O PROJEKCIE

Przedszkole Samorządowe w Bieńkówce realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich   pn. „Przedszkolaki – nasza przyszłość”. Celem projektu jest utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doposażenie placówki oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia. Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 31.08.2020 r.

DZIAŁANIA:

  • adaptacja i dostosowanie pomieszczeń dla nowego oddziału przedszkolnego,
  • wyposażenie  w niezbędny sprzęt oraz meble,
  • zakup zabawek oraz pomocy edukacyjnych,
  • pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli nowego oddziału przedszkolnego,
  • realizacja zajęć logopedycznych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz gimnastyki korekcyjnej,
  • zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć.

Na realizację projektu Gmina Budzów otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości 288 090,00 zł.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.