Urząd Gminy w Budzowie

PRZEDSZKOLAKI – NASZA PRZYSZŁOŚĆ

Kategoria: BOS Opublikowano: 20-05-2020

INFORMACJA O PROJEKCIE

Przedszkole Samorządowe w Bieńkówce realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich   pn. „Przedszkolaki – nasza przyszłość”. Celem projektu jest utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doposażenie placówki oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia. Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 31.08.2020 r.

DZIAŁANIA:

  • adaptacja i dostosowanie pomieszczeń dla nowego oddziału przedszkolnego,
  • wyposażenie  w niezbędny sprzęt oraz meble,
  • zakup zabawek oraz pomocy edukacyjnych,
  • pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli nowego oddziału przedszkolnego,
  • realizacja zajęć logopedycznych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz gimnastyki korekcyjnej,
  • zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć.

Na realizację projektu Gmina Budzów otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości 288 090,00 zł.