Urząd Gminy w Budzowie

Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Budzowie

Kategoria: Rok 2021 Opublikowano: 10-01-2022

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Budzowie

Realizacja zadania obejmowała:

  1. Prace związane z przygotowaniem terenu pod inwestycję.
  2. Urządzenia sportowo – rekreacyjne.
  3. Odwodnienie boiska.
  4. Remont ogrodzenia.

Wartość całkowita operacji: 138.867,00 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” – 69.930,00 zł.
  • środki z budżetu gminy – 68.937,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 16 listopada 2021 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.