Urząd Gminy w Budzowie

Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Budzowie

Kategoria: Rok 2021 Opublikowano: 10-01-2022

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Budzowie

Realizacja zadania obejmowała:

  1. Prace związane z przygotowaniem terenu pod inwestycję.
  2. Urządzenia sportowo – rekreacyjne.
  3. Odwodnienie boiska.
  4. Remont ogrodzenia.

Wartość całkowita operacji: 138.867,00 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” – 69.930,00 zł.
  • środki z budżetu gminy – 68.937,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 16 listopada 2021 r.