Urząd Gminy w Budzowie

Przebudowa odcinka 070 prawej strony drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice – Zembrzyce w km 6+ 496 do km 6+736 w miejscowości Palcza w ramach inwestycji pn. Poprawa bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej nr 956 poprzez budowę chodnika.

Kategoria: Rok 2023, Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 12-10-2023

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Przebudowa odcinka 070 prawej strony drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice – Zembrzyce w km 6+ 496 do km 6+736 w miejscowości Palcza w ramach inwestycji pn. Poprawa bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej nr 956 poprzez budowę chodnika.

Realizacja zadania obejmowała:

  • – budowę chodnika w km 6+496 do 6+728,8,
  • – budowę dwóch odcinków kanalizacji deszczowej ∅500 długości 128mb w km 6+498,6 do km 6+622,2 (odcinek I); długości 55mb w km 6+683,3 do km 6+738,3 (odcinek II),
  • – budowę kanału technologicznego długości 240mb w km 6+500 do 6+737,6,
  • – przebudową i rozbudowę istniejących zjazdów zwykłych w km (kolejno) 6+522,3; 6+628;
  • – remoncie zjazdu zwykłego w km 6+731,3 w jednostce ewidencyjnej 121503_2 Budzów, obręb ewidencyjny 0005 Palcza, na działkach nr ewid.: 4866/22, 4866/17, 4849/14, 4866/15, 4857/4, 3629/2, 4849/16

Wartość całkowita operacji: 562.902,72 zł.

Finansowanie zadania:

  • środków z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Inwestycji do wykonania w trybie Inicjatyw Samorządowych w kwocie 281.451,36 zł.
  • środki własne z budżetu gminy w kwocie 281.451,36 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 31 października 2023 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.