Urząd Gminy w Budzowie

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice -Zembrzyce w km 0+846 do km 0+965 odcinka 110 w miejscowości Budzów

Kategoria: Rok 2023, Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 12-10-2023

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice -Zembrzyce w km 0+846 do km 0+965 odcinka 110 w miejscowości Budzów

Realizacja zadania obejmowała:

  • wykonanie projektu budowlanego
  • roboty przygotowawcze
  • roboty ziemne
  • nawierzchnia chodnika
  • oświetlenia przejścia

Wartość całkowita operacji: 329.320,20 zł.

  • finansowanie zadania: 2023 rok – środki z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach zadań realizowanych w trybie Inicjatyw Samorządowych – 164.660,10 zł.
  • środki własne z budżetu gminy 164.660,10 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 czerwca 2023 r.