Urząd Gminy w Budzowie

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice -Zembrzyce w km 0+846 do km 0+965 odcinka 110 w miejscowości Budzów

Kategoria: Rok 2023, Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 12-10-2023

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice -Zembrzyce w km 0+846 do km 0+965 odcinka 110 w miejscowości Budzów

Realizacja zadania obejmowała:

  • wykonanie projektu budowlanego
  • roboty przygotowawcze
  • roboty ziemne
  • nawierzchnia chodnika
  • oświetlenia przejścia

Wartość całkowita operacji: 329.320,20 zł.

  • finansowanie zadania: 2023 rok – środki z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach zadań realizowanych w trybie Inicjatyw Samorządowych – 164.660,10 zł.
  • środki własne z budżetu gminy 164.660,10 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 czerwca 2023 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.