Urząd Gminy w Budzowie

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice -Zembrzyce w km 0+115 do km 0+260 odcinka 110 w miejscowości Budzów

Kategoria: Rok 2021 Opublikowano: 10-01-2022

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice -Zembrzyce w km 0+115 do km 0+260 odcinka 110 w miejscowości Budzów

Realizacja zadania obejmowała:

  • roboty ziemne i przygotowawcze
  • kanalizacja deszczowa i odwodnienie
  • roboty drogowe
  • roboty towarzyszące

Wartość całkowita operacji: 299.458,09 zł.

Finansowanie zadania: 2021 rok

  • środki z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach zadań realizowanych w trybie Inicjatyw Samorządowych – 166.129,04 zł.

Czas trwania realizacji operacji: Do 01 czerwca 2022 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.