Urząd Gminy w Budzowie

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Kategoria: Informacje Opublikowano: 04-12-2023

W dniu 16 listopada 2023 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.

Konsultacje zostały ogłoszone na podstawie informacji Wójta Gminy o konsultacjach społecznych projektu Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.

 W okresie od 08.11.2023 r. do 16.11.2023 r. przedmiotowy projekt uchwały był udostępniony:

  1. Na stronie internetowej budzow.pl
  2. W Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Budzowie.

Do dnia 16 listopada 2023 r.  nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.

Na tym protokół zakończono.

Wójt Gminy Budzów
mgr inż. Jan Najdek