Urząd Gminy w Budzowie

Protokół z przeprowadzonych konsultacji na 2020

Kategoria: Informacje Opublikowano: 15-11-2019

Budzów, dnia  15  listopada 2019 r.

 

Protokół
z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 

W dniu 14 listopada 2019 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

Konsultacje zostały ogłoszone na podstawie informacji Wójta Gminy o konsultacjach społecznych projektu Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

W okresie od 04.11.2019 r. do 14.11.2019 r. przedmiotowy projekt uchwały był udostępniony:

  1. Na stronie internetowej budzow.pl
  2. W Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Budzowie.

Do dnia 14 listopada 2019 r.  nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

Na tym protokół zakończono.

 

Zatwierdził:

Wójt Gminy Budzów
mgr inż. Jan Najdek

 

Sporządziła: Dominika Ryszawy

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.