Urząd Gminy w Budzowie

Protokół z przeprowadzonych konsultacji na 2020

Kategoria: Informacje Opublikowano: 15-11-2019

Budzów, dnia  15  listopada 2019 r.

 

Protokół
z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 

W dniu 14 listopada 2019 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

Konsultacje zostały ogłoszone na podstawie informacji Wójta Gminy o konsultacjach społecznych projektu Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

W okresie od 04.11.2019 r. do 14.11.2019 r. przedmiotowy projekt uchwały był udostępniony:

  1. Na stronie internetowej budzow.pl
  2. W Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Budzowie.

Do dnia 14 listopada 2019 r.  nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

Na tym protokół zakończono.

 

Zatwierdził:

Wójt Gminy Budzów
mgr inż. Jan Najdek

 

Sporządziła: Dominika Ryszawy