Urząd Gminy w Budzowie

PROŚBA WÓJTA GMINY BUDZÓW

Kategoria: koronawirus Opublikowano: 20-10-2020

W związku z zaliczeniem powiatu suskiego do strefy czerwonej apelujemy i prosimy, aby do Urzędu Gminy przychodzić w sprawach pilnych wymagających osobistego  stawiennictwa, których załatwienie nie jest możliwe w formie elektronicznej.

Prosimy również, by przed przyjściem do Urzędu Gminy umówić wizytę telefonicznie, co pozwoli na uniknięcie kolejek i sprawniejszą obsługę.

W celu załatwienia najpilniejszych spraw urzędowych zachęcamy do korzystania z ePUAP, maila oraz telefonu:

Biuro Obsługi Szkół:

Wewnątrz budynku zlokalizowany jest Dziennik Podawczy – urna na pisma/ wnioski.

Przypominamy również, że wpłaty z tytułu podatków, odpadów należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe podane w decyzjach i zawiadomieniach w sprawie określenia ich wysokości.

Wpłaty za  czynsz, opłaty skarbowe oraz podatki można dokonywać na konto nr 13 8128 0005 0030 3231 2000 0010