Urząd Gminy w Budzowie

PROŚBA WÓJTA GMINY BUDZÓW

Kategoria: Informacje Opublikowano: 20-01-2022

Sytuacja epidemiczna w Polsce pogarsza się.  Koronawirus powoduje, że liczba nowych zachorowań oraz osób hospitalizowanych znacząco rośnie. Dlatego, w trosce o zdrowie i życie obywateli, wprowadzono decyzję o rozszerzonych zasadach bezpieczeństwa w całej Polsce

Mając na uwadze troskę o stan zdrowia wszystkich pracowników oraz interesantów apelujemy i prosimy, aby do Urzędu Gminy przychodzić w sprawach pilnych wymagających osobistego stawiennictwa, których załatwienie  nie jest możliwe w formie elektronicznej bądź telefonicznej.

W celu załatwienia najpilniejszych spraw urzędowych zachęcamy do korzystania z ePUAP, maila oraz telefonu:

  • Centrala tel.: (33) 876 77 50
  • fax: (33) 8740 031
  • e-mail: gmina@budzow.pl
  • Strona internetowa: www.budzow.pl
  • Skrytka ePuap: /Budzow/skrytka

Urząd Gminy:

Urząd Stanu Cywilnego:

Biuro Obsługi Szkół:

Jeżeli wizyta jest konieczna do budynku Urzędu będzie można wejść pojedynczo, osoba wchodząca na teren Urzędu powinna mieć założoną maseczkę ochronną (lub w inny sposób mieć zakryte usta i nos), oraz zdezynfekować ręce płynem zapewnionym przez Urząd.

Budynek Urzędu należy opuścić niezwłocznie po załatwieniu sprawy.

Informujemy, iż przy drzwiach wejściowych wystawiona jest tymczasowa skrzynka podawcza, do której mieszkańcy mogą składać dokumenty dotyczące prowadzonych przez Urząd spraw.

Nadal rekomendujemy załatwianie   wszelkich spraw poprzez:

  • pocztę elektroniczną /ePuap/, fax, telefon,
  • formę pisemną – za pośrednictwem operatora pocztowego,

Godziny pracy Urzędu Gminy pozostają bez zmian poniedziałek, środa, czwartek, piątek: od 7.00 do 15.00 wtorek: od 8.00 do 16.00

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.