Urząd Gminy w Budzowie

Prośba o wypełnienie ankiety

Kategoria: Informacje Opublikowano: 16-02-2022

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 16 do 25 lutego 2022 roku, na terenie Gminy Budzów są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii -zawierającego problem uzależnień behawioralnych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku.
Dorośli Mieszkańcy Gminy: https://mieszkancybehawior.webankieta.pl/

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.