Urząd Gminy w Budzowie

Promesa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Kategoria: Informacje Opublikowano: 07-06-2019

W dniu 05 czerwca 2019 roku w  podczas trwającego w Krakowie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast odbyło się uroczyste wręczenie promes na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Na zaproszenie Zarządu Województwa Małopolskiego, Wójt Gminy Budzów Jan Najdek  , wziął udział we wręczeniu promes przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego.  Promesy samorządowcom wręczyli wicemarszałek Łukasz Smółka i wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Gmina Budzów otrzymała promesę w wysokości  94.849,00 zł.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.