Urząd Gminy w Budzowie

Promesa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Kategoria: Informacje Opublikowano: 07-06-2019

W dniu 05 czerwca 2019 roku w  podczas trwającego w Krakowie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast odbyło się uroczyste wręczenie promes na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Na zaproszenie Zarządu Województwa Małopolskiego, Wójt Gminy Budzów Jan Najdek  , wziął udział we wręczeniu promes przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego.  Promesy samorządowcom wręczyli wicemarszałek Łukasz Smółka i wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Gmina Budzów otrzymała promesę w wysokości  94.849,00 zł.