Urząd Gminy w Budzowie

Promesa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego

Kategoria: Informacje Opublikowano: 04-06-2019

Jednostka  Ochotniczej Straży Pożarnej w Zachełmnej  otrzymała  promesę  na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Środki na ten cel zostały przyznane w ramach porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Środowiska z 30 października 2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Uroczystość odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Promesy wójtom, burmistrzom i prezydentom  miast oraz prezesom jednostek OSP przekazał wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz Łukasz Smółka – wicemarszałek województwa małopolskiego wraz z małopolskim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Markiem Bębenkiem i Robertem Bażelą – p.o. Dyrektora Departamentu Pożyczek i Dotacji WFOŚiGW. W uroczystości wręczenia promes brali udział Wójt Gminy Jana Najdek oraz Prezes  OSP Zachełmnej Grzegorz  Lenik

Nowy pojazd dla OSP Zachełmna  zostanie  sfinansowany m.in. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, budżetu gminy Budzów, MSWiA oraz Komendy Głównej PSP.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.