Urząd Gminy w Budzowie

Promesa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego

Kategoria: Informacje Opublikowano: 04-06-2019

Jednostka  Ochotniczej Straży Pożarnej w Zachełmnej  otrzymała  promesę  na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Środki na ten cel zostały przyznane w ramach porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Środowiska z 30 października 2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Uroczystość odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Promesy wójtom, burmistrzom i prezydentom  miast oraz prezesom jednostek OSP przekazał wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz Łukasz Smółka – wicemarszałek województwa małopolskiego wraz z małopolskim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Markiem Bębenkiem i Robertem Bażelą – p.o. Dyrektora Departamentu Pożyczek i Dotacji WFOŚiGW. W uroczystości wręczenia promes brali udział Wójt Gminy Jana Najdek oraz Prezes  OSP Zachełmnej Grzegorz  Lenik

Nowy pojazd dla OSP Zachełmna  zostanie  sfinansowany m.in. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, budżetu gminy Budzów, MSWiA oraz Komendy Głównej PSP.