Urząd Gminy w Budzowie

Projekt „W otoczeniu angielskiego”

Kategoria: BOS Opublikowano: 08-09-2021

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baczynie realizuje projekt „W OTOCZENIU ANGIELSKIEGO”. W wyniku postępowania konkursowego szkoła otrzymała grant w wysokości 13 tys. zł . Projekt jest realizowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach Programu „English Teaching- small grants”, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”.

Koordynatorem projektu i nauczycielem prowadzącym zajęcia z języka angielskiego jest p. Joanna Mirocha. Cały projekt ma charakter międzyprzedmiotowy. Zajęcia z języka angielskiego są łączone z takimi zajęciami jak przyroda, plastyka, zajęcia ruchowe oraz zajęcia komputerowe. Projekt ma przede wszystkim na celu podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego poprzez rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie „ciekawości świata” u uczniów. Realizacja projektu rozpoczęła się w roku szkolnym 2020/2021 i  potrwa do grudnia 2021 r.

W ramach grantu pozyskano dodatkowe środki w wysokości 4 tys. zł, które pozwoliły na realizację letniej półkolonii w dniach 12.07-16.07.2021r. Uczniowie wzięli udział m.in. w warsztatach, grach, zajęciach sportowych podnosząc jednocześnie znajomość języka angielskiego.

nidzicka fundacja rozwoju nida. Emblemat w kształcie koła, w centralnym punkcie zamek na niebieskim tle.polsko-amerykańska fundacja wolności

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.