Urząd Gminy w Budzowie

Projekt „Szansa dla młodych”

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 10-09-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie na prośbę Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej prezentuje w załączeniu broszurkę informacyjną dotyczącą o realizowanego projektu pn. „Szansa dla młodych” w ramach Działania 1. 1 Poddziałania 1.1.1 POWER.

Broszura dostępna do pobrania poniżej, w sekcji załączniki.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.