Urząd Gminy w Budzowie

Projekt „Już pływam” w Gminie Budzów.

Kategoria: BOS Opublikowano: 07-10-2022

Gmina Budzów realizuje projekt pn.: „Już pływam”, w ramach zadania: „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2022 roku” dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Całkowity koszt zadania: 42 200,00 zł
Otrzymane dofinansowanie: 21 100,00 zł
Wkład własny gminy: 21 100,00 zł

Zajęcia nauki pływania dla uczniów odbywają się w Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Programem objętych jest 90 uczniów ze szkół podstawowych Gminy Budzów tj.: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Budzowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Budzowie, Szkoły Podstawowej w Zachełmnej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baczynie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Palczy. Projekt obejmuje 20 godzin nauki pływania dla każdego uczestnika. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników. W czasie przewozu uczniów na pływalnię opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele szkół.

Program umożliwi uczniom zdobycie podstawowych umiejętności pływania, nauczy zasad  bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, zapewni rozrywkę i aktywny wypoczynek po nauce szkolnej.

Uczniowie uczestniczą w programie bezpłatnie.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.