Urząd Gminy w Budzowie

Projekt „Już pływam” w Gminie Budzów.

Kategoria: BOS Opublikowano: 07-10-2022

Gmina Budzów realizuje projekt pn.: „Już pływam”, w ramach zadania: „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2022 roku” dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Całkowity koszt zadania: 42 200,00 zł
Otrzymane dofinansowanie: 21 100,00 zł
Wkład własny gminy: 21 100,00 zł

Zajęcia nauki pływania dla uczniów odbywają się w Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Programem objętych jest 90 uczniów ze szkół podstawowych Gminy Budzów tj.: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Budzowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Budzowie, Szkoły Podstawowej w Zachełmnej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baczynie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Palczy. Projekt obejmuje 20 godzin nauki pływania dla każdego uczestnika. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników. W czasie przewozu uczniów na pływalnię opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele szkół.

Program umożliwi uczniom zdobycie podstawowych umiejętności pływania, nauczy zasad  bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, zapewni rozrywkę i aktywny wypoczynek po nauce szkolnej.

Uczniowie uczestniczą w programie bezpłatnie.