Urząd Gminy w Budzowie

Projekt „Już pływam” w Gminie Budzów

Kategoria: Informacje Opublikowano: 15-05-2023

dzieci w czepkach na basenie.

Gmina Budzów realizuje projekt pn.: „Już pływam”, w ramach zadania  Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży  w 2023 roku dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Całkowity koszt zadania: 22 800,00 zł
Otrzymane dofinansowanie: 11 400,00 zł
Wkład własny gminy: 11 400,00 zł

Zajęcia nauki pływania dla uczniów odbywają się w Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Programem objętych jest 42 uczniów z dwóch szkół podstawowych tj.: Szkoły Podstawowej w Bieńkówce i Szkoły Podstawowej w Jachówce. Projekt obejmuje 20 godzin nauki pływania dla każdego uczestnika. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników. W czasie przewozu uczniów na pływalnię opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele szkół.

Program umożliwi uczniom zdobycie podstawowych umiejętności pływania, nauczy zasad  bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, zapewni rozrywkę i aktywny wypoczynek po nauce szkolnej.

Uczniowie uczestniczą w programie bezpłatnie.