Urząd Gminy w Budzowie

Projekt Fundacji BGK „ SPORT NA START”

Kategoria: Informacje Opublikowano: 16-12-2022

Projekt Fundacji BGK realizowano od początku września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baczynie.  Na realizację projektu szkoła otrzymała grant w wysokości 15 000 zł. Najpierw została zorganizowana grupa uczniów, którzy byli chętni do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach rozwijających wytrzymałość, szybkość, skoczność oraz umiejętności rzutowe, tak bardzo potrzebne w lekkiej atletyce. Wyznaczono dni i godziny zajęć oraz podzielono uczniów na grupę rzutową i biegową, w wielu przypadkach uczniowie brali udział w obu grupach. W tym wieku ścisła specjalizacja nie jest wskazana, kształtowanie umiejętności biegowych jest dość ściśle powiązana z konkurencjami rzutowymi. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie, lecz to nie było ściśle określone, wielokrotnie zajęcia trwały dłużej, wykorzystywano sprzyjającą w tym roku aurę i zajęcia głównie przeprowadzano na świeżym powietrzu. Zwykle na pierwszej godzinie zajęć ćwiczono konkurencje biegowe a później konkurencje rzutowe, które zyskały dużą popularność, szczególnie rzut oszczepem. Z młodszymi adeptami lekkiej atletyki ćwiczono rzut piłeczką palantową. Zajęcia z rzutu oszczepem dla starszych uczniów prowadzono jednocześnie z zajęciami w pchnięciu kulą. Wykorzystano fakt, że technikę rzutową uczniowie poznali na zajęciach wychowania fizycznego, więc doskonalili to co już potrafili. Dzięki funduszom z fundacji BGK zakupiono sprzęt lekkoatletyczny, który bardzo uatrakcyjnił zajęcia – oszczepy, kule, bloki, kolce, wykonano skocznię w dal.   W czasie złej aury zajęcia odbywały się na sali gimnastycznej Szkole Podstawowej w Palczy. Największym osiągnięciem jest spopularyzowanie lekkiej atletyki wśród uczniów i naszego środowiska, (rodzice, opiekunowie). Lekka atletyka jako królowa sportu jest bardzo niedoceniana zwłaszcza w środowisku wiejskim, a przecież prawie każda dyscyplina sportowa opiera się na lekkiej atletyce, co nie jest dostrzegane w naszym społeczeństwie. Dzięki prowadzonym działaniom, wyniki jakie osiągają uczniowie są coraz lepsze, co odzwierciedlają miejsca na zawodach szkolnych. Na zajęciach organizowano mini zawody biegowe i rzutowe, cyklicznie na najlepszego biegacza i miotacza. Dodatkowym rezultatem można określić chęć uczestniczenia w tego rodzaju zajęciach innych młodych ludzi z innych miejscowości naszej gminy. Największym sukcesem projektu oprócz doposażenia szkoły i popularyzacji tej wspaniałej dyscypliny jest dla nas wykonanie skoczni w dal, która była dla nas bardzo ważna. Miejsce do rzutu oszczepem i pchnięcia kulą można znaleźć, ale skok w dal można wykonywać tylko na specjalnie do tego przygotowanym obiekcie. Bez wsparcia finansowego fundacji BGK nadal bardzo by brakowało sprzętu i obiektu jakim jest skocznia w dal.  Dzięki takim fundacjom jak BGK możemy rozwijać młodych ludzi i kształtować ich świadomość kultury fizycznej. Nie mamy zamiaru kończyć z lekką atletyką, nadal w naszej szkole ta dyscyplina będzie jedną z najważniejszych.

/ źródło: ZSP Baczyn/