Urząd Gminy w Budzowie

Projekt Fundacji BGK „ SPORT NA START”

Kategoria: Informacje Opublikowano: 16-12-2022

Projekt Fundacji BGK realizowano od początku września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baczynie.  Na realizację projektu szkoła otrzymała grant w wysokości 15 000 zł. Najpierw została zorganizowana grupa uczniów, którzy byli chętni do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach rozwijających wytrzymałość, szybkość, skoczność oraz umiejętności rzutowe, tak bardzo potrzebne w lekkiej atletyce. Wyznaczono dni i godziny zajęć oraz podzielono uczniów na grupę rzutową i biegową, w wielu przypadkach uczniowie brali udział w obu grupach. W tym wieku ścisła specjalizacja nie jest wskazana, kształtowanie umiejętności biegowych jest dość ściśle powiązana z konkurencjami rzutowymi. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie, lecz to nie było ściśle określone, wielokrotnie zajęcia trwały dłużej, wykorzystywano sprzyjającą w tym roku aurę i zajęcia głównie przeprowadzano na świeżym powietrzu. Zwykle na pierwszej godzinie zajęć ćwiczono konkurencje biegowe a później konkurencje rzutowe, które zyskały dużą popularność, szczególnie rzut oszczepem. Z młodszymi adeptami lekkiej atletyki ćwiczono rzut piłeczką palantową. Zajęcia z rzutu oszczepem dla starszych uczniów prowadzono jednocześnie z zajęciami w pchnięciu kulą. Wykorzystano fakt, że technikę rzutową uczniowie poznali na zajęciach wychowania fizycznego, więc doskonalili to co już potrafili. Dzięki funduszom z fundacji BGK zakupiono sprzęt lekkoatletyczny, który bardzo uatrakcyjnił zajęcia – oszczepy, kule, bloki, kolce, wykonano skocznię w dal.   W czasie złej aury zajęcia odbywały się na sali gimnastycznej Szkole Podstawowej w Palczy. Największym osiągnięciem jest spopularyzowanie lekkiej atletyki wśród uczniów i naszego środowiska, (rodzice, opiekunowie). Lekka atletyka jako królowa sportu jest bardzo niedoceniana zwłaszcza w środowisku wiejskim, a przecież prawie każda dyscyplina sportowa opiera się na lekkiej atletyce, co nie jest dostrzegane w naszym społeczeństwie. Dzięki prowadzonym działaniom, wyniki jakie osiągają uczniowie są coraz lepsze, co odzwierciedlają miejsca na zawodach szkolnych. Na zajęciach organizowano mini zawody biegowe i rzutowe, cyklicznie na najlepszego biegacza i miotacza. Dodatkowym rezultatem można określić chęć uczestniczenia w tego rodzaju zajęciach innych młodych ludzi z innych miejscowości naszej gminy. Największym sukcesem projektu oprócz doposażenia szkoły i popularyzacji tej wspaniałej dyscypliny jest dla nas wykonanie skoczni w dal, która była dla nas bardzo ważna. Miejsce do rzutu oszczepem i pchnięcia kulą można znaleźć, ale skok w dal można wykonywać tylko na specjalnie do tego przygotowanym obiekcie. Bez wsparcia finansowego fundacji BGK nadal bardzo by brakowało sprzętu i obiektu jakim jest skocznia w dal.  Dzięki takim fundacjom jak BGK możemy rozwijać młodych ludzi i kształtować ich świadomość kultury fizycznej. Nie mamy zamiaru kończyć z lekką atletyką, nadal w naszej szkole ta dyscyplina będzie jedną z najważniejszych.

/ źródło: ZSP Baczyn/

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.