Urząd Gminy w Budzowie

Program „Umiem pływać” w Gminie Budzów

Kategoria: BOS Opublikowano: 07-10-2022

Gmina Budzów kolejny raz realizuje program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Wyjazdy na basen odbywać się będą w okresie od  3.10.2022 r. do 30.11.2022 r. r. Dzieci klas I-III z dwóch szkół podstawowych tj. Szkoły Podstawowej w Bieńkówce i Szkoły Podstawowej w Jachówce pojadą 10 razy na Krytą Pływalnię w Suchej Beskidzkiej. Nauka pływania będzie trwać po 2 godziny lekcyjne . Uczniowie zdobędą podstawowe umiejętności pływackie, podniesie się aktywność i sprawność fizyczna uczniów. Poprzez udział w zajęciach uczestnicy poznają ciekawą formę aktywnego spędzania wolnego czasu.
Uczniowie uczestniczą w programie bezpłatnie.

Całkowity koszt zadania: 20 900,00 zł
Otrzymane dofinansowanie: 10 120,00 zł
Wkład własny gminy: 10 780,00 zł

 

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.