Urząd Gminy w Budzowie

Program „Umiem pływać” w Gminie Budzów

Kategoria: BOS Opublikowano: 07-10-2022

Gmina Budzów kolejny raz realizuje program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Wyjazdy na basen odbywać się będą w okresie od  3.10.2022 r. do 30.11.2022 r. r. Dzieci klas I-III z dwóch szkół podstawowych tj. Szkoły Podstawowej w Bieńkówce i Szkoły Podstawowej w Jachówce pojadą 10 razy na Krytą Pływalnię w Suchej Beskidzkiej. Nauka pływania będzie trwać po 2 godziny lekcyjne . Uczniowie zdobędą podstawowe umiejętności pływackie, podniesie się aktywność i sprawność fizyczna uczniów. Poprzez udział w zajęciach uczestnicy poznają ciekawą formę aktywnego spędzania wolnego czasu.
Uczniowie uczestniczą w programie bezpłatnie.

Całkowity koszt zadania: 20 900,00 zł
Otrzymane dofinansowanie: 10 120,00 zł
Wkład własny gminy: 10 780,00 zł