Urząd Gminy w Budzowie

Program „Umiem pływać” w Gminie Budzów

Kategoria: Informacje Opublikowano: 15-05-2023

dziecko w czepku na basenie.

Gmina Budzów kolejny raz realizuje program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Dzieci klas I-III ze szkół podstawowych Gminy Budzów tj.: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Budzowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Budzowie, Szkoły Podstawowej w Zachełmnej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baczynie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Palczy pojadą 10 razy na Krytą Pływalnię w Suchej Beskidzkiej. Nauka pływania będzie trwać po 2 godziny lekcyjne. Wyjazdy na basen odbywać się będą w okresie od 27.03.2023 r. do 13.06.2023 r. Uczniowie zdobędą podstawowe umiejętności pływackie, podniesie się aktywność i sprawność fizyczna uczniów. Poprzez udział w zajęciach uczestnicy poznają ciekawą formę aktywnego spędzania wolnego czasu.

Uczniowie uczestniczą w programie bezpłatnie.

Całkowity koszt zadania: 39 900,00 zł
Otrzymane dofinansowanie: 16 000,00 zł
Wkład własny gminy: 23 900,00 zł