Urząd Gminy w Budzowie

Program „Umiem pływać” w Gminie Budzów

Kategoria: Informacje Opublikowano: 15-05-2023

dziecko w czepku na basenie.

Gmina Budzów kolejny raz realizuje program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Dzieci klas I-III ze szkół podstawowych Gminy Budzów tj.: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Budzowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Budzowie, Szkoły Podstawowej w Zachełmnej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baczynie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Palczy pojadą 10 razy na Krytą Pływalnię w Suchej Beskidzkiej. Nauka pływania będzie trwać po 2 godziny lekcyjne. Wyjazdy na basen odbywać się będą w okresie od 27.03.2023 r. do 13.06.2023 r. Uczniowie zdobędą podstawowe umiejętności pływackie, podniesie się aktywność i sprawność fizyczna uczniów. Poprzez udział w zajęciach uczestnicy poznają ciekawą formę aktywnego spędzania wolnego czasu.

Uczniowie uczestniczą w programie bezpłatnie.

Całkowity koszt zadania: 39 900,00 zł
Otrzymane dofinansowanie: 16 000,00 zł
Wkład własny gminy: 23 900,00 zł

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.