Urząd Gminy w Budzowie

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Kategoria: Informacje Opublikowano: 01-07-2020

Gmina Budzów po raz kolejny wnioskowała o środki dla stołówek szkolnych, w tym roku  nabór zakończył się z sukcesem. Gmina  otrzymała dofinansowanie w wysokości 151 360,00 zł w ramach rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu”- moduł 3- na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych. Całkowity koszt realizacji programu to 189 515,91 zł.

Za pieniądze zostaną wyremontowane i wyposażone stołówki w Szkole Podstawowej w Bieńkówce oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Palczy. Dyrektorzy szkół na etapie przygotowywania wniosków, szczegółowo zaplanowali prace remontowo-adaptacyjne oraz zakup sprzętu   i wyposażenia, które mają zostać sfinansowane w ramach programu.

Gmina wnioskowała o dofinansowanie również dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baczynie, niestety placówka nie została objęta wsparciem. Działanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano  do 2023 r.  zatem szkoła w Baczynie ma jeszcze szanse na pozyskanie środków.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.