Urząd Gminy w Budzowie

Program pilotażowy „Aktywny samorząd”.

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 24-06-2022

Na prośbę PFRON przekazujemy Państwu informację na temat pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Ulotka dostępna jest poniżej w sekcji załączniki. Informacja została zamieszczona w postaci skanu. W celu uzyskania informacji dostępnej prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod nr telefonu 33 874 40 31.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.