Urząd Gminy w Budzowie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2021-2027 – podwyższenie kryterium

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 04-03-2024

Z dniem 12. 02 2024 r. podwyższone zostało kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027  do 265% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Od dnia 12 lutego 2024 r. pomoc żywnościowa przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

  • 2.056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1.590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.