Urząd Gminy w Budzowie

Program English Teaching- Small Grants 2022

Kategoria: Informacje Opublikowano: 27-10-2022

Dwie szkoły z  Gminy Budzów otrzymały granty na realizację programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności English Teaching- Small Grants 2022, którego krajowym operatorem  jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA .Celem Programu jest wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Szkoła Podstawowa w Zachełmnej otrzymała grant w wysokości 14000 zł, a Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baczynie  w wysokości 17000 zł. Środki zostaną przeznaczone na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, pomoce dydaktyczne, wycieczki.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.