Urząd Gminy w Budzowie

Program Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Kategoria: Informacje Opublikowano: 27-10-2021

logotypy

Program Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Niniejszym informujemy, że został uruchomiony nabór wniosków programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Celem programu jest przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu, a jego budżet wynosi 80 milionów złotych i będzie finansowany z funduszy europejskich. Z programu będą mogły skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników PPGR uczęszczających do szkół podstawowych oraz szkół średnich.

Dofinansowanie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniająca dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

O uzyskanie dofinansowania mogą ubiegać się rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni uczniowie składając oświadczenie (załącznik nr 7 lub 8) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz informacją dodatkową (załączniki nr 1 i 2) w sekretariacie Biura Obsługi w Budzowie  w terminie: do 4 listopada 2021 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu do BOS.) Dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.