Urząd Gminy w Budzowie

Prace taksacyjne w lasach Gminy Budzów

Kategoria: Informacje Opublikowano: 10-05-2023

Wójt Gminy Budzów informuje, że z godnie z realizacją zadania pt.: „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych położonych na terenie  gminy Budzów, Jordanów i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Bystra Sidzina, Maków Podhalański, Zawoja, Jordanów powiatu suskiego wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko” oraz rozpoczęciem przygotowania materiałów geodezyjnych do prac terenowych, zawiadamiamy właścicieli lasów, że

od 2023-05-08r. będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R Sp. z o. o.

Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Projekty uproszczonych planów zostaną wyłożone w siedzibie urzędu gminy do publicznego wglądu przez Wójta.

O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów właściciele lasów zostaną powiadomieni przez Wójta, w późniejszym terminie.

Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmą innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.

Prace prowadzone będą w obrębach ewidencyjnych:

Nr obr. ewid. Nazwa obr. ewid. Pow. użytków Ls w ha
0001 Baczyn 230
0005 Palcza 155
0006 Zachełmna 158

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt biuro@las-r.pl

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.