Urząd Gminy w Budzowie

Prace taksacyjne w lasach Gminy Budzów

Kategoria: Informacje Opublikowano: 10-05-2023

Wójt Gminy Budzów informuje, że z godnie z realizacją zadania pt.: „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych położonych na terenie  gminy Budzów, Jordanów i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Bystra Sidzina, Maków Podhalański, Zawoja, Jordanów powiatu suskiego wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko” oraz rozpoczęciem przygotowania materiałów geodezyjnych do prac terenowych, zawiadamiamy właścicieli lasów, że

od 2023-05-08r. będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R Sp. z o. o.

Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Projekty uproszczonych planów zostaną wyłożone w siedzibie urzędu gminy do publicznego wglądu przez Wójta.

O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów właściciele lasów zostaną powiadomieni przez Wójta, w późniejszym terminie.

Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmą innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.

Prace prowadzone będą w obrębach ewidencyjnych:

Nr obr. ewid. Nazwa obr. ewid. Pow. użytków Ls w ha
0001 Baczyn 230
0005 Palcza 155
0006 Zachełmna 158

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt biuro@las-r.pl