Urząd Gminy w Budzowie

Poznaj Polskę- edycja jesienna 2022

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 17-10-2022

                                      

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  BUDŻETU PAŃSTWA
„POZNAJ POLSKĘ”

DOFINANSOWANIE: 52.656,82 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:  91.254,53 zł

Gmina Budzów otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości  52.656,82 na realizację  w 2022 r.przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki  „Poznaj Polskę” .  Całkowity koszt realizacji  wynosi  91.254,53  zł  w tym wkład własny- wpłata rodziców  38.597,71  zł.   Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
Uczniowie   wezmą udział w wycieczkach do punktów edukacyjnych wskazanych we wnioskach. Zwiedzą m.in. : Warszawę, Gniezno, Poznań, Kraków.