Urząd Gminy w Budzowie

„POZNAJ POLSKĘ” dofinansowanie z budżetu państwa

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 05-04-2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
„POZNAJ POLSKĘ”

DOFINANSOWANIE: 147 098,40 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:  249 349,00 zł

Gmina Budzów otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości  147 098,40 zł na realizację  w 2022 r. przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki  „Poznaj Polskę” .  Całkowity koszt realizacji  wynosi  249 349,00 zł,  w tym wkład własny- wpłata rodziców  102 250,60 zł.   Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
Uczniowie ze wszystkich szkół Gminy Budzów wezmą udział w wycieczkach do punktów edukacyjnych wskazanych we wnioskach. Zwiedzą m.in. : Toruń, Warszawę, Wrocław, Pszczynę i  Kraków.
Szkoły  otrzymały dofinansowanie zgodnie ze złożonymi wnioskami i tak:

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Budzowie na realizację 4 wycieczek w tym jednej  3-dniowej,
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Budzowie  na realizację 3 wycieczek w tym jednej  3-dniowej,
  • Szkoła Podstawowa w Bieńkówce na realizację 5 wycieczek w tym jednej 3-dniowej,
  • Szkoła Podstawowa w Jachówce na realizację 1 wycieczki 2-dniowej,
  • Szkoła Podstawowa w Baczynie na realizację 2 wycieczek  w tym jednej 3-dniowej,
  • Szkoła Podstawowa w Palczy na realizację 2 wycieczek w tym jednej 2-dniowej,
  • Szkoła Podstawowa w Zachełmnej na realizację 2 wycieczek w tym jednej 3-dniowej.
  • Realizacja wycieczek rozpoczyna się już w kwietniu.

Logotyp ministerstwa edukacji i nauki logotyp poznaj polskę napis polski ład

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.