Urząd Gminy w Budzowie

Powiatowy Konkurs Recytatorski Uczniów Szkół Podstawowych klas VI – VIII oraz III Gimnazjum, Budzów – 21 marca 2019 r.

21 marca 2019 roku w Budzowie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych klas VI – VIII oraz III Gimnazjum. Konkurs został zorganizowany przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. Celem konkursu jest edukacja artystyczna  w zakresie kultury żywego słowa, przygotowanie młodzieży do udziału w kulturze,  promowanie kultury języka oraz czystej i poprawnej mowy polskiej. W konkursie wzięło udział 32 uczestników z 24 Szkół Podstawowych powiatu suskiego.  Każdy uczestnik przygotował do recytacji dwa utwory: fragment prozy oraz utwór poetycki. Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych. Najpierw swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowali uczniowie  z klas VI i VII, a po nich wystąpili  uczniowie z klas VIII i III gimnazjum. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe.

Występy recytatorskie oceniała Komisja w składzie:
1. Marzena Polak – nauczyciel j. polskiego w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Suchej Beskidzkiej
2 Ewa Kawończyk – nauczyciel  j. polskiego z Zespołu Szkół im. Walerego Goetla   w Suchej Beskidzkiej
3. Andrzej Róg – aktor Teatru Stu w Krakowie

Komisja konkursowa dokonała oceny recytatorów według następujących kryteriów:

1. Dobór repertuaru odpowiedni do wieku recytatora
2. Sposób interpretacji tekstu
3. Ogólny wyraz artystyczny

przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

Kategoria klas VI – VII
I miejsce:
Paulina Kołacz ze Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce
II miejsce:
Julia Durmała ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej
III miejsce:
Alicja Bałos ze Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Karłowicza w Wieprzcu
Emilia Urbaniec  z Zespołu Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie
Wyróżnienie:
Emilia Szczepaniak ze Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce

Kategoria klas VIII i III Gimnazjum
I miejsce
Emilia Talaga z Zepołu Szkół w Zembrzycach
II miejsce 
Mateusz Chorąży ze Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej
III miejsce 
Karolina Jaszek z Zespołu Szkół w Lachowicach
Wyróżnienia:
Małgorzata Tatara ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej
Dominika Lenart z Zespołu Szkół w Krzeszowie

Więcej zdjęć na www.bioakbudzow.pl

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.