Urząd Gminy w Budzowie

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – zmiany

Kategoria: Ogólne, Posiłek w szkole i w domu Opublikowano: 23-02-2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2023 r. weszła w życie uchwała Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie  ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

W związku z powyższym zmiana powoduje podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy z Programu do 200% kryterium ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnej – 1552,00 zł, a dla osoby w rodzinie 1200,00 zł .

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w  trudnej sytuacji.