Urząd Gminy w Budzowie

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – zmiany

Kategoria: Ogólne, Posiłek w szkole i w domu Opublikowano: 23-02-2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2023 r. weszła w życie uchwała Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie  ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

W związku z powyższym zmiana powoduje podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy z Programu do 200% kryterium ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnej – 1552,00 zł, a dla osoby w rodzinie 1200,00 zł .

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w  trudnej sytuacji.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.