Urząd Gminy w Budzowie

Poradnik „Biało-Czerwona” czyli jak czcić barwy narodowe

Kategoria: Informacje Opublikowano: 24-04-2017

BiałoCzerwona” zawiera wskazówki jak prezentować barwy narodowe, polską flagę, a także bannery w przestrzeni publicznej.  Kwestia ta nie została do tej pory uregulowana ustawowo. Publikacja pt. „BiałoCzerwona” zawiera instrukcje, które mogą się przydać każdemu, kto szanuje nasze barwy narodowe. Wydanie drugie jest dostępne w pliku zamieszczonym pod tym adresem.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.