Urząd Gminy w Budzowie

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drów wojewódzkich Województwa Małopolskiego- budowa doświetlenia przejść dla pieszych

Kategoria: Rok 2021, Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 10-01-2022

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drów wojewódzkich Województwa Małopolskiego- budowa doświetlenia przejść dla pieszych

Realizacja zadania obejmowała:

  • doświetlenie przejścia dla pieszych w km 0+693 odcinka110 drogi wojewódzkiej nr 956 w miejscowości Budzów ( przy Szkole Podstawowej nr 2)
  • doświetlenie przejścia dla pieszych w km 0+785 odcinka 080 drogi wojewódzkiej nr 956 w miejscowości Palcza ( przy boisku ORLIK)

Wartość całkowita operacji: 61 718,39 zł.

Finansowanie zadania:

2021 rok

  • środki z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach programu Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drów wojewódzkich Województwa Małopolskiego- budowa doświetlenia przejść dla pieszych  –  30.859,20  zł.
  • środki własne z budżetu gminy – 30.859,19 zł.

Czas trwania realizacji operacji: Do końca grudnia 2021 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.